Брендови

Brand image

Edil Centrо - Е бренд основан во 1996 година и се занимава со производство на цигли за градежништво. Едил Центро нуди 10 различни видови на цигли.

Brand image

Kronospam - Нуди високо квалитетна градежна иверка и иверка за обложување. Вујо градба ви ја нуди комплетната понуда на градежна иверка и неоплеменета иверка.

Brand image

Kurum – е бренд основан во 1998 година. Компанијата е специјализирана за производство на метални арматури и железа за градбa.

Brand image

MЛАДОСT - е еден од најголемите и најважните производители на градежен материјал во регионов, познато име на пазарот, синоним за квалитет ни керамиди и блокови за ѕидање и меѓуспратни конструкции.

Brand image

Rizam holding - нуди целокупна понуда на цигли и блокови за градба. Основана е 1989 година во Косово.

Brand image

Titan Цементарница УСЈЕ – е производител на цемент и други градежни материјали. Како членка на Групацијата ТИТАН, која е мултирегионален производител на цемент, Цементарница УСЈЕ АД е современа компанија и активен член на заедницата.

Brand image

Ursa – компанија која нуди материјали за изолација за надворешна и внатрешна употреба.

Brand image

Wienerberger - е најголемиот производител на тули во светот и со своите речиси 200 производствени погони во 30 земји, ги држи водечките позиции на пазарите на ќерамиди во Европа. Дејноста на „Винербергер“ ги покрива сите процеси, од екстракција на глина, производство, сертификација на производи до трговско и техничко советување.

Brand image

YTONG – е современ градежен материјал за ѕидање на база на поробетон. YTONG се високо енергетски градежни блокови кои ви нудат високо ниво на квалитет и енергетска ефикасност.

Brand image

WOODEX – нуди градежна компресиран а иверка лесна за употреба и висококвалитетна за изработка на оплати за бетон. Во процесот на производство на оваа иверка е обрнато внимание на водопропустливоста, како и температурата и притисокот при работа со истата.